Specialisatie havengebied

48.png

Waar moet u rekening mee houden?

Het havengebied is een zeer complex luchtruim voor drone operaties. Ter bescherming van de haven en de havenbedrijven is deze zone "Restricted airspace". SKY VISION heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in deze zone. Wij beschikken over de nodige licenties, vluchtvoorbereidingen en SORA (Specific Operation Risk Analysis) die goedgekeurd zijn door het DGLV in Brussel.

Minstens 48u op voorhand de opdracht aanvragen. Wij doen dan de nodige voorbereiding met de havenkapitein en concessiehouder om de drone opdracht te autoriseren.

Restricted Airspace

Belgie heeft 3 havengebieden waar strikte regels gelden voor luchtvaartuigen. Voor onbemande luchtvaart (Drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2020. Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozone managers worden aangeduid. De zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied een specifieke set van voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019)

Haven van Antwerpen EBR54

Geozone havengebied Antwerpen:

Haven van Gent EBR55

Geozone havengebied Gent:

haven1.jpeg
haven2.jpeg

Haven van Zeebrugge EBR56

Geozone havengebied Zeebrugge:

haven3.jpeg